הדפס עמוד זה

ארגון והתאמת הבית

חולה זקן סיעודי שמעדיף להמשיך להתגורר בביתו ולא מעוניין להתאשפז בבית אבות צריך להתאים את הבית לפי צרכיו. מומלץ להתייעץ עם אנשי מקצוע לקבלת הדרכה להתאמת הבית והכנסת אביזרים מתאימים שיעזרו לתפקודו של הזקן, תוך כדי שמירה על בטיחות ונוחות הזקן ובכך לשפר את איכות חייו.

ההכוונה נעשית ע"י הצוות הרב מקצועי בקהילה (עובדת סוציאלית, אחות, פיזיותרפיסט/ית, מרפאה בעיסוק). הסיוע במימון ביצוע השינויים בבית נקבע ע"י וועדה מקצועית משותפת של משרד הבריאות ומשרד השיכון אשר מתכנסת אחת לחודש.

הסיוע מתקבל ממשרד השיכון בהתאם לקריטריונים ולנהלים שלהם. במידה והסיוע מאושר, הוא ניתן באמצעות הלוואה, מענק או מענק והלוואה (תלוי הכנסה).

http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/mugbalim_benayadutam/Pages/gova_hasiyua_veherkevo.aspx

התאמת פנים הבית כוללת: התאמת השירותים והמקלחת, התקנת מאחזים בצורה נכונה במקלחת /בשירותים, הרחבת מפתח הדלתות בבית למעבר של כיסא גלגלים, שינויים במטבח ועוד.

התאמת דרכי הגישה אל הבית לבעלי מוגבלות קבועה בניידות כוללת: בניית רמפה, התקנת מעלון מחוץ או בתוך הבית.

התאמת הבית נעשית ע"י מרפאה בעיסוק שמתמחה בכך.

זחלילים (מעלון, מטפס מדרגות נייד להנגשת הבית): משרד הבריאות מאשר רק לזקנים שפעילים מחוץ לבית כמו הליכה למרכז יום לקשיש וכדומה (לא מאשרים למי שמוגבל ולא יוצא מהבית).

חשוב לציין כי חלק מהשינויים בהתאמת הבית תלויים באביזרי השיקום (כמו כיסא גלגלים, מנוף) להם זקוק הזקן המוגבל התפקוד ולכן, צריך להגיש קודם בקשות להתאמת אביזרי השיקום ורק אח"כ להגיש בקשה להתאמת הדיור.

בלית ברירה, במקרים בהם מתרחשת ירידה תפקודית מהירה, אפשר לנסות להגיש במקביל את הבקשות השונות בצירוף מסמכים רפואיים המעידים על ירידה תפקודית מהירה המצריכה שינוי דיור מתאים (כמו במקרים בהם המטופל עדיין מאושפז ומתוכנן לו תהליך שיקומי ארוך).

 

תהליך קבלת הסיוע / המימון ממשרד הבריאות ומשרד השיכון להתאמת הדיור:

מגישים בקשה לקבלת הסיוע בצירוף המסמכים הבאים:

 1. הערכה תפקודית סיעודית (שאלון מידע רפואי סיעודי) – מילוי הטופס נעשה ע"י אחות ורופא מקופ"ח אליו משויך הזקן

 2. המלצה על שינויים – המלצה של מרפאה בעיסוק מקופ"ח להתאמת הבית

 3. אישורי הכנסה: הכנסות מ- 3 חודשים אחרונים של המטופל/ת ובן/בת זוג (משכורת, קצבת זקנה, השלמת הכנסה וכדומה).

 4. הערכה פסיכו סוציאלי – מעובדת סוציאלית בלשכת הבריאות / רווחה / או קופ"ח.

 5. הצעת מחיר – מעודכנת מ-3 חודשים אחרונים מקבלן מורשה בהתאם לדו"ח המלצת המרפאה בעיסוק.

 6. מעלון – צריך להביא שתי הצעות מחיר מחברות בעלות תו תקן.

 7. טופס בקשת סיוע – ניתן לקבל מעובדת סוציאלית בלשכת הבריאות, הטופס חייב להיות מלא וחתום ע"י המטופל פונה ובן/בת הזוג בשני עותקים מקוריים (אפשר לבקש מהעו"ס לעזור במילוי הטופס).

 8. צילום תעודת זהות – של הפונה ובני משפחתו המתגוררים עימו/ה.

 9. בבקשות להתקנת מעלון – לצרף אישור על שימוש / בקשת סיוע ממשרד הבריאות ברכישת כיסא גלגלים.

 10. מידע על בעלות על הבית – אישור מס רכוש שהבית בבעלותו/ה כולל מספר גוש וחלקה.

את המסמכים שולחים בדואר או מביאים לעובדת סוציאלית בלשכת הבריאות המחוזית בהתאם למקום מגורי החולה.

העובדת הסוציאלית מעבירה את כל החומר לוועדה במשרד השיכון והודעה על החלטת הוועדה תישלח לכתובת המבקש/ת.

תשובה בד"כ מתקבלת כעבור חודש ימים מיום קבלת הבקשה (במידה וצורפו כל המסמכים הדרושים).

 

מי זכאי לסיוע בקהילה?

בהתאם לתוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי זכאים:

 1. תושבים בעלי נכות קבועה שקביעת מוגבלותו נעשתה ע"י מוסד רפואי מוכר : בית חולים, קופת חולים או מסגרת שיקומית ממשלתית.

 2. מי שקיבל סיוע בעבר וחלה הידרדרות במצבו הבריאותי.

 3. מי שעבר לדירה חדשה ומקום המגורים החדש אינו עונה על צרכיו הבריאותיים.

 

מי אינו זכאי לסיוע?

 • נכים השוהים במוסדות שבאחריות משרד הרווחה

 • אנשים שאינם בעלי נכות קבועה (לא זקוקים למכשירים לצמיתות)

 • אנשים שמקבלים גמלה וסיוע ממקור אחר: נפגעי צה"ל ומשרד הביטחון, פעולות איבה, תאונות עבודה, תאונות דרכים משנת 1975 ונפגעי פעולות הנאצים.

 • אנשים שבבעלותם יותר מדירה אחת.

להתייעצות עם עובדת סוציאלית בלשכת הבריאות ניתן להתקשר למוקד משרד הבריאות: 5400*

 

http://www.health.gov.il/Services/Citizen_Services/mobility/Pages/Participation.aspx

 

מכשירי ניידות לזקן: כיסא גלגלים ידני, כיסא גלגלים לשירותים, הליכון ומנוף – מפרט טכני ניתן ע"י פיזיותרפיסטים/יות או מרפאים/ות בעיסוק שעברו הכשרה מתאימה.

אביזרים שונים: מיטה סיעודית, מזרון למניעת פצעי לחץ, כרית מיוחדת לכיסא גלגלים, הליכונים שונים, קביים קנדיות ועוד. – מפרט טכני ניתן ע"י פיזיותרפיסטים/יות או מרפאים/ות בעיסוק שעברו הכשרה מתאימה.

מימון רכישת האביזרים המתאימים במימון מלא או חלקי של משרד הבריאות, לפי החלטת הוועדה.

רכישת מכשירי הניידות כרוכה בהשתתפות עצמית של 10% או יותר (תלוי הכנסה).

פטור מהשתתפות עצמית ניתן למקבלי קצבאות בלבד ושאין להם הכנסה נוספת.

 

תהליך קבלת הסיוע / המימון ממשרד הבריאות למכשירי ניידות ואביזרים שונים:

מגישים בקשה לקבלת הסיוע "למחלקות למחלות ממושכות בלשכות הבריאות" בצירוף המסמכים הבאים:

 1. הערכה תפקודית סיעודית (שאלון מידע רפואי סיעודי) – מילוי הטופס נעשה ע"י אחות ורופא מקופ"ח אליו משויך הזקן.

 2. המלצה על אביזרים – מפרט טכני של פיזיותרפיסט /או מרפאה בעיסוק מקופ"ח למכשירי שיקום וניידות ואביזרים שונים

 3. הכנסות – הכנסות מ- 3 חודשים אחרונים של המטופל/ת ובן/בת זוג (משכורת, קצבת זקנה, קצבת ניידות, השלמת הכנסה וכדומה).

 4. דוח סוציאלי – לעיתים צריך גם דוח סוציאלי מעובדת סוציאלית.

את המסמכים שולחים ללשכת הבריאות המחוזית בהתאם למקום מגורי החולה הזקן. תשובה בד"כ מתקבלת כעבור חודש ימים מיום קבלת הבקשה. עם קבלת האישור ממשרד הבריאות, מגיעה רשימת חברות מהן ניתן לרכוש את האביזר המתאים.

 

עד שמקבלים את האישורים ממשרד הבריאות, ניתן להשכיר את הציוד מיד שרה, עזר מציון או "עזרה למרפא".

האישור תקף למשך חצי שנה מיום הוצאתו.

 

המלצות כלליות:

 • המלצה: לצלם את כל המסמכים לפני שליחתם בדואר או הבאתם למשרד הבריאות כי יתכן והחומר ילך לאיבוד (בדואר) וחבל לעכב את התהליך באיסוף מחדש של המסמכים הדרושים.

 • דוחות הכנסות מביטוח לאומי עבור 3 חודשים אחרונים אפשר לקבל בטלפון 6050*

דף הבית – הזמנית אישורים http://www.btl.gov.il/Pages/default.aspx

 • מנוף – בד"כ מומלץ להשאיל מיד שרה או מעזר מציון לפני הפניה לרכישה דרך משרד הבריאות כדי שתהיו בטוחים שהמנוף מתאים ועוזר בהעברת המטופל ממקום למקום.

 

מי זכאי לסיוע בקהילה?

בהתאם לתוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי זכאים תושבים בעלי נכות קבועה שקביעת מוגבלותו נעשתה ע"י מוסד רפואי מוכר : בית חולים, קופת חולים או מסגרת שיקומית ממשלתית.

 

מי אינו זכאי לסיוע?

 • נכים השוהים במוסדות שבאחריות משרד הרווחה

 • אנשים שאינם בעלי נכות קבועה (לא זקוקים למכשירים לצמיתות)

 • אנשים שמקבלים גמלה וסיוע ממקור אחר: נפגעי צה"ל ומשרד הביטחון, פעולות איבה, תאונות עבודה, תאונות דרכים משנת 1975 ונפגעי פעולות הנאצים.

 

טיפים להתאמת סביבה ביתית בטוחה:

תאורה: להקפיד על תאורה חזקה ברחבי הבית, להשאיר אור דולק בלילה.

ריהוט: לרהט את הדירה בצורה מרווחת ולא צפופה, במידת הצורך להזיז רהיטים מכשילים. ולבחור ריהוט שקל ונוח לקום מהם.

מטבח: ארונות מטבח עם אכסון נוח ונגיש ללא צורך בטיפוס על כיסא להוצאת כלים.

מכשולים: הוצאת שטיחים שיכולים לגרום לנפילה, ארגון כבלים של מכשירי חשמל שלא יהוו מכשול בהליכה.

מניעת החלקה ברחבי הבית: לא להשתמש בווקס בשטיפת רצפות,

מניעת החלקה במקלחת ובשירותים: להתקין ידיות אחיזה, עדיפות שימוש במקלחון ולא באמבטיה, בזמן הרחצה עדיף לשבת על כיסא, להשתמש בשטיחון למניעת החלקה.

 

 

מקורות:

 

אתר משרד הבריאות:

http://www.health.gov.il/Services/Citizen_Services/mobility/Pages/Participation.aspx

אתר משרד השיכון

http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/mugbalim_benayadutam/Pages/gova_hasiyua_veherkevo.aspx

אתר ביטוח לאומי                                                                                               http://www.btl.gov.il

 

קישור קבוע למאמר הזה: http://www.hibukravdori.co.il/?page_id=299

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

אתם יכולים להשתמש באפשרויות ותגי ה-HTMLהבאים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

code