הדפס עמוד זה

קוד אשפוזי של משרד הבריאות

קוד אשפוזי של משרד הבריאות

קשיש זקן "סיעודי" שמצב בריאותו ותפקודו ירודים כתוצאה ממחלה כרונית או מליקוי קבוע, גופני, או מנטאלי, הסובל מבעיות רפואיות הדורשות מעקב רפואי מיומן או "תשוש נפש" מתהלך, הסובל מירידה קוגניטיבית. ולמטופל ולמשפחתו אין יכולות מימון למוסד מתאים, צריך לפנות למשרד הבריאות לקבלת עזרה כספית. זהו תהליך שלוקח זמן (חודש, חודשיים), ניתן להיעזר בעובדת סוציאלית מהרווחה, במקום מגוריך, המשרד לאזרח הוותיק, לחברת ייעוץ והכוונה לקשיש ולמלא ולהגיש את הטפסים.

לשם הוצאת קוד צריך:

  1. מילוי טפסים מאתר משרד הבריאות: http://www.health.gov.il/Subjects/Geriatrics/GeriatricHospitalization/Pages/InpatientNursingAssistance.aspx
  2. צילום תעודת זהות
  3. הערכה תפקודית של אחות מקופת חולים אליה המבוטח שייך (שאלון מידע רפואי סיעודי)
  4. חוות דעת רפואית מוסמכת (או מכתב שחרור מבית חולים)
  5. דוח סוציאלי אותו ניתן לבקש מעו"ס של הרווחה או מעו"ס בקופ"ח
  6. מפרט הכנסות של הקשיש ובני המשפחה (אישורי קצבאות מביטוח לאומי, הצהרות הון מפורטות של הקשיש)
  7. במידה וקיימת אבחנה של ירידה קוגניטיבית, דמנציה, לצרף מנוי אפוטרופוס
 

ההשתתפות העצמית הינה תלויית הכנסה, בהתאם למצב סוציו אקונומי של המטופל ובני משפחתו. סכום המימון עומד על כ-70% מכלל הוצאות האשפוז. הסיוע במימון מותנה בתשלום השתתפות עצמית, כפי שנקבעת לפי נוהלי משרד הבריאות, בהתאם לגובה ההכנסות של הקשיש המועמד לאשפוז ובני משפחתו.

לאחר הגשת הטפסים, משרד הבריאות מחשב את הזכאות הקובעת השתתפות עצמית של הזקן ושל בני משפחתו.

העברת המטופל המתאים למוסדות השונים המתאימים הינה על בסיס מקום פנוי. המקום חייב להיות באישור מלא של משרד הבריאות. חשוב לציין כי לא כל בית אבות מאפשר קבלת קשישים עם קוד.

 

קישור קבוע למאמר הזה: http://www.hibukravdori.co.il/?page_id=754