שיקום רפואי לקשיש

זכות המעוגנת בחוק ביטוח בריאות ממלכתי (התשנ"ד 1994), ונמצא באחריות קופת החולים בה מבוטח המטופל.  עצמאות בתפקוד היא אחד הדברים החשובים ביותר לאדם. אובדן העצמאות והתלות בזולת מביאים לפגיעה קשה ברגשות האדם ובאיכות חייו, ויכול להביא למשבר חמור עבורו ועבור משפחתו.

 

מטרת השיקום לאפשר למטופל לחזור לתפקוד מרבי מבחינה פיזית, חברתית ונפשית, כדי לקיים אורח חיים פעיל ובריא במשפחה ובחברה ע"י הקניית כלים להתמודדות עם המגבלה, שיפור התפקוד הבסיסי תוך חזרה הדרגתית לפעילות יום – יומית.

 

מיהו מטופל שיקומי?

מטופל שהצוות הרפואי / סיעודי העריך שהוא בעל פוטנציאל שיקומי והקופה המבטחת אישרה את אשפוזו במסגרת שיקומית.

 

סיבות שכיחות לשיקום הקשיש:

  • לאחר אירוע מוחי או בעיות נוירולוגיות אחרות,
  • בעיות אורטופדיות: קטיעות גפיים, שבר בצוואר הירך

  

 

 

השיקום יכול להיות במסגרת הבית או במסגרת אישפוזית שיקומית