הדפס עמוד זה

זכויות ושירותים

הגדרת זקן בישראל: גברים בני 67, נשים בנות 62. 

הזכויות והשירותים להם האוכלוסייה המבוגרת בישראל זכאים לפי נותני השירות:

 

מצלמה שולה חדשה 388

נותן השירות

סוג השירות

משרד הבריאות

 

תשלום מופחת עבור דמי בריאות למוסד לביטוח לאומי

פטור מתשלום עבור ביקור אצל רופא

אשפוז מוסדי מסובסד לחולים סיעודיים

מכשירי שיקום וניידות  – משרד הבריאות משתתף

התאמת תנאי דיור למוגבלים בניידות  – משרד השיכון בשיתוף עם משרד הבריאות

הנחיות רפואיות מקדימות

 

המוסד לביטוח לאומי  קצבת זקנהגמלת השלמת הכנסהגמלת סיעוד (חוק סיעוד)מענק חימוםשירותי ייעוץ לקשיש- ש.י.ל נכותמתנדבים 
משרד הרווחה  שירותי רווחה: מרכזי יום לקשיש, שכונה תומכת, מועדונים חברתיים לקשישים, דיור מוגן (הוסטלים)מוסדות לטיפול ממושך – בתי אבות לקשישים עצמאים ותשושיםאכיפת חוקי הגנה על קשישיםהנחות לפי חוק האזרחים הוותיקים, התש"ן-1989ארוחות מוכנות – מסובסדות לבעלי הכנסה נמוכהיחידות לטיפול ולמניעת התעללות כלפי קשישיםטיפול פרטני וטיפול קבוצתי 
משרד התחבורה  הוצאת תו נכהקצבת ניידות 
משרד האוצר  הטבות במס הכנסה ובמס מקרקעיןזכויות פנסיה 
קרן לרווחת ניצולי השואה  בדיקת זכאות להטבות: תכנית הסיוע הממשלתית לניצולי שואה כמו תוספת שעות טיפול סיעודי למי שמקבל מכסימום שעות מחוק סיעוד 
קופות החולים  סל הבריאותביטוח משלים (שב"ן, ביטוח סיעודי)זכויות מבוטחיםרופא גריאטרי: ייעוץ ע"י רופא גריאטרי, מומחה בטיפול הרפואי בגיל המבוגר, והערכה גריאטרית כוללנית כלולה בסל הבריאותיחידה לטיפולי בית (יחידה להמשך טיפול)החלמה כמו שיקום רפואי לקשישמחלקות סיעודי מורכב
משרד התמ"ס – התעשייה, המסחר והתעסוקה  יחידת הסמך של משרד התמ"ס: העסקת עובד זר
מס הכנסה הקלות מס בשיעור של עד 35% 

 

 

שיקום רפואי לקשיש: זכות המעוגנת בחוק ביטוח בריאות ממלכתי (התשנ"ד 1994), ונמצא באחריות קופת החולים בה מבוטח המטופל.  עצמאות בתפקוד היא אחד הדברים החשובים ביותר לאדם. אובדן העצמאות והתלות בזולת מביאים לפגיעה קשה ברגשות האדם ובאיכות חייו, ויכול להביא למשבר חמור עבורו ועבור משפחתו.

 

מטרת השיקום לאפשר למטופל לחזור לתפקוד מרבי מבחינה פיזית, חברתית ונפשית, כדי לקיים אורח חיים פעיל ובריא במשפחה ובחברה ע"י הקניית כלים להתמודדות עם המגבלה, שיפור התפקוד הבסיסי תוך חזרה הדרגתית לפעילות יום – יומית.

 

סיבות שכיחות לשיקום הקשיש:

 • לאחר אירוע מוחי או בעיות נוירולוגיות אחרות,

 • בעיות אורטופדיות: קטיעות גפיים, שבר בצוואר הירך

 

השיקום יכול להיות במסגרת הבית או במסגרת אישפוזית שיקומית

 

מיהו מטופל שיקומי?

מטופל שהצוות הרפואי / סיעודי העריך שהוא בעל פוטנציאל שיקומי והקופה המבטחת אישרה את אשפוזו במסגרת שיקומית.

 

קוד אשפוזי של משרד הבריאות: קשיש זקן "סיעודי" שמצב בריאותו ותפקודו ירודים כתוצאה ממחלה כרונית או מליקוי קבוע, גופני, או מנטאלי, הסובל מבעיות רפואיות הדורשות מעקב רפואי מיומן או "תשוש נפש" מתהלך, הסובל מירידה קוגניטיבית. ולמטופל ולמשפחתו אין יכולות מימון למוסד מתאים, צריך לפנות למשרד הבריאות לקבלת עזרה כספית. זהו תהליך שלוקח זמן (חודש, חודשיים), ניתן להיעזר בעובדת סוציאלית מהרווחה, במקום מגוריך או בחברת ייעוץ והכוונה לקשיש ולמלא ולהגיש את הטפסים.

לשם הוצאת קוד צריך:

 1. מילוי טפסים מאתר משרד הבריאות   http://www.health.gov.il/Subjects/Geriatrics/GeriatricHospitalization/Pages/InpatientNursingAssistance.aspx

 2. צילום תעודת זהות

 3. הערכה תפקודית של אחות מקופת חולים אליה המבוטח שייך (שאלון מידע רפואי סיעודי)

 4. חוות דעת רפואית מוסמכת (או מכתב שחרור מבית חולים)

 5. דוח סוציאלי אותו ניתן לבקש מעו"ס של הרווחה או מעו"ס בקופ"ח

 6. מפרט הכנסות של הקשיש ובני המשפחה (אישורי קצבאות מביטוח לאומי, הצהרות הון מפורטות של הקשיש)

 7. במידה וקיימת אבחנה של ירידה קוגניטיבית, דמנציה, לצרף מנוי אפוטרופוס

 

ההשתתפות העצמית הינה תלויית הכנסה, בהתאם למצב סוציו אקונומי של המטופל ובני משפחתו. סכום המימון עומד על כ-70% מכלל הוצאות האשפוז. הסיוע במימון מותנה בתשלום השתתפות עצמית, כפי שנקבעת לפי נוהלי משרד הבריאות, בהתאם לגובה ההכנסות של הקשיש המועמד לאשפוז ובני משפחתו.

לאחר הגשת הטפסים, משרד הבריאות מחשב את הזכאות הקובעת השתתפות עצמית של הזקן ושל בני משפחתו.

העברת המטופל המתאים למוסדות השונים המתאימים הינה על בסיס מקום פנוי. המקום חייב להיות באישור מלא של משרד הבריאות. חשוב לציין כי לא כל בית אבות מאפשר קבלת קשישים עם קוד.

קצבת זקנה: קצבה אותה מקבל תושב ישראל ששילם דמי ביטוח לאומי והגיע לגיל המזכה קצבת זקנה.

השלמת הכנסה: קצבת זקנה מוגדלת למי שאינו מקבל פנסיה או מקבל פנסיה מאוד נמוכה, כאשר קצבת הזקנה יחד עם הכנסתו החודשית אינן עומדות במבחן ההכנסות.

מענק פטירה: מענק חד פעמי ניתן לבן /בת זוג, משולם באופן אוטומטי.

רכישת תרופות כרוניות: לחולה כרוני המקבל הבטחת הכנסה ניתנת תקרת תשלום עבור רכישת תרופות.

 

הנחות בתשלומים שונים כמו ארנונה, טלפון, חשמל, אגרת טלוויזיה, הנחה בעלות נסיעה בתחבורה ציבורית

והנחה בעלות תרופות: יש לברר במשרדי הרווחה של העיריות / המועצות השונות

הקלות מס: האוכלוסייה המבוגרת זכאית להקלה במס הכנסה בשיעור של עד 35%, ההקלה ניתנת בהתאם להגשת מסמכים מתאימים והיא מיועדת בעיקר לאלה הסובלים ממחלות כרוניות כמו פרקינסון, סרטן, עיוורון, חירשות, אלצהיימר, דמנציה, מחלות נוירולוגיות כמו ALS, טרשת נפוצה ועוד.

מידע על פטור ניתן לקבל בטל: 02-6559559

 

קצבת ניידות: וועדה נפרדת במשרד התחבורה כאשר קיים קושי בהתניידות ממקום למקום עקב פגיעה בגפיים תחתונות (לא תלוי ביטוח לאומי). לפי אחוזי הניידות מקבלים הקלה ברכישת רכב, אבזור פנימי של הרכב ועוד.

 

תו נכה: קבלת התג מותנית באישורים רפואיים לפגיעה בגפיים תחתונות. על מבקשי התג למלא טופס בקשה לתג נכה. גם למי שאין קצבת ניידות יכול להגיש בקשה לתו נכה ולקבל תו נכה. את הבקשה ניתן לשלוח בדואר , לא חייבים להגיע למשרדי הרישוי.

את הבקשה יש להעביר בכתב לאגף הרישוי במשרד התחבורה לכתובת:

יחידה לטיפול במוגבלי ניידות במרכז עדכון ובקרה ת.ד. 72 חולון, מיקוד 58100

http://www.mot.gov.il

ניצולי שואה: נפגעי נאצים זכאים להטבות. מגישים בקשה לקרן לרווחת נפגעי השואה.

במסגרת אישפוזית: נפגע שואה מאושפז, יכול לקבל 50 שעות טרום סיעוד– תלוי במבחן הכנסות שנקבע ע"י הקרן. את הבקשה ניתן להגיש רק ע"י עוס המחלקה.      

http://k-shoa.org/?CategoryID=168

במסגרת הבית: ניתן לקבל עזרה סיעודית לזכאים למכסימום שעות חוק סיעוד מביטוח לאומי.

http://k-shoa.org/?CategoryID=166&ArticleID=51

התנדבות: בכל עיר, מועצה מקומית או מועצה אזורית פועלים אלפי מתנדבים למען אוכלוסיית הקשישים. לעזרה ניתן לפנות לרכזות ההתנדבות בלשכות הרווחה קרובות למקום מגוריכם.

הסעות מיוחדות לקשיש הזקן: במצבים בהם הקשיש הזקן מרותק וצריך לקחת אותו לבדיקות רפואיות  ניתן לקבל שירותי הסעה באמצעות גורמים שונים:

יד שרה – נכוניות – שירות הסעה למרותקים לכסא גלגלים יש להזמין את השרות מראש. תשלום סימלי בהוצאות הנסיעה. למידע נוסף: 6444*   בדואר אלקטרוני- transportation@yadsarah.org.il

עזר מציון – בתיאום מראש, ללא תשלום.

 

 

מקורות:

 

 חזרה לתחילת המאמר

קישור קבוע למאמר הזה: http://www.hibukravdori.co.il/?page_id=57

תגובה אחת

 1. יוני

  לקשיש סיעודי צריך גם מטפל זר לאדם סעודי

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

*

אתם יכולים להשתמש באפשרויות ותגי ה-HTMLהבאים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>