הדפס עמוד זה

גמלת סיעוד

גמלת סיעוד

גמלת סיעוד מיועדת לתושב שהגיע לגיל פרישה הסובל ממוגבלות תפקודית ומתגורר בקהילה, ונמצא זקוק לעזרתו של אדם אחר בביצוע 6 פעולות יום יומיות בסיסיות (מבחן תלות ADL) באמצעות חברות פרטיות או עמותות שהמוסד לביטוח לאומי משלם להן. הזכאות מותנית בגובה ההכנסות (גובה הכנסותיהם אינו עולה על סכומים שנקבעו בביטוח לאומי) .

מבחן תלות ADL : הלבשה, רחצה, אכילה, ניידות בבית, טיפול בהפרשות (שולט, לא שולט) ונמצא זקוק להשגחה בבית למען בטיחותו ובטיחות הסובבים אותו (במצבים של ירידה קוגנטיבית כמו אלצהיימר, דמנציה) עפ"י החלטת ועדה בביטוח לאומי, הגמלה (חוק סיעוד) מקנה שעות מטפל בבית הקשיש או גמלה בכסף.

גמלת הסיעוד מיועדת לצורך השתתפות בשעות העסקת מטפל או עובד זר בבית הקשיש.

החל מנובמבר 2018 מקבלי קצבת הסיעוד יכולים לקבל במקום שעות מטפלת, או לקבל חלק משעות המטפלת בכסף. סכום הקיצבה בכסף ואפשרויות הבחירה משתנה בהתאם לסכום הקצבה שנקבע בביטוח לאומי.

כמו כן, נקבעו 6 רמות זכאות לקצבת סיעוד לפי יכולת התפקוד (רמה נמוכה כשמתפקדים יחסית ועד לרמה גבוהה של מוגבלות) – בכל רמה ניתן לשלב בין קצבה בכסף לשירותי סיעוד הכוללים: טיפול אישי בבית, הליכה למרכז יום, מוצרי ספיגה, לחצן מצוקה ושירותי כביסה (יורד משעות הזכאות).

טווח השעות ברמה הגבוהה (מוגבלים) הינו 28 שעות למטפל ישראלי או 24 שעות למטפל זר.

סכומי רמת הזכאות נמצאים באתר ביטוח לאומי https://www.btl.gov.il/benefits/Long_Term_Care/Pages/zakaut.aspx

תנאים להגשת תביעה לגמלת סיעוד:

 1. גיל ותושבות: תושב ישראל המתגורר בביתו והגיע לגיל פרישה: גבר בגיל 67, אישה בגיל 62 שנים.
 2. הכנסות: הזכאות לגמלת סיעוד נקבעת בהתאם להכנסה ולמצב המשפחתי (נשוי/אה, גרוש/ה, אלמן/נה).
 3. מצב תפקודי ירוד הזקוק במידה רבה לעזרתו של אדם אחר בביצוע פעולות יום-יומיות בתוך הבית (להתלבש, להתרחץ, לאכול, לטפל בהפרשות, להתהלך בבית), או שהאדם זקוק להשגחה בבית למען בטיחותו ובטיחות הסובבים אותו. זה יכול להיות כתוצאה ממחלות כרוניות, מחלות חריפות (אונקולוגים), אירוע מוחי, ירידה קוגנטיבית, דמנציה, מחלת אלצהיימר ועוד.

לצורך הבדיקה התפקודית, תגיע אחות לבית כדי לעשות הערכה תפקודית ולהעריך את המצב.

 1. תנאי מגורים: בית או דיור מוגן – לגמלת סיעוד זכאי מי ששוהה בביתו או בדיור מוגן (דיור מוגן נחשב כבית).

בית אבות: אם האדם מקבל גמלת סיעוד ומעוניין להתגורר בבית אבות, צריך למלא טופס אישור על מגורים במוסד ולשלוח אותו לסניף ביטוח לאומי אליו שייכים, כדי לבדוק את המשך הזכאות לגמלה.

אשפוז בבית חולים: אדם אשר זכאי לגמלת סיעוד ומאושפז בבית חולים כללי – יוכל להמשיך ולקבל את הגמלה בבית החולים במהלך 30 הימים הראשונים לאשפוז בלבד.

אם אינו מקבל גמלת סיעוד, ומאושפז בבית חולים או אמור להתאשפז בחודש הקרוב –

אפשר להגיש בקשה לגמלת סיעוד באופן מיידי. לבקשה יש לצרף אישור רפואי מבית החולים הנקרא: "סיכום ביניים".

 1. קבלת גמלה סיעודית אחרת מגוף ממשלתי: אדם שמקבל קצבה לשירותים מיוחדים לנכים קשים (לנכה שנפגע בעבודה או לנכה כללי) מהביטוח הלאומי, או מקבל גמלה לטיפול אישי או להשגחה מאוצר המדינה, צריך לבחור בין הקצבה שמקבל לבין גמלת הסיעוד.

אם מקבל את ההטבות הבאות ממשרד הביטחון, לא ניתן לקבל גמלת סיעוד מביטוח לאומי: הטבה של עזרת הזולת מטעמים רפואיים

הטבה של ליווי חשוב לשים לב שאם האדם מקבל ממשרד הביטחון תוספת למימון צרכים מיוחדים, ניתן להמשיך לקבל אותה ביחד עם גמלת הסיעוד מביטוח לאומי.

 

כיצד עושים זאת?

מוציאים טפסים מהאינטרנט מאתר ביטוח לאומי www.btl.gov.il ומגישים לביטוח לאומי. במשרדי הרווחה של העיריות / המועצות, יש עובדות סוציאליות שאחראיות על חוק סיעוד ואליהן ניתן לפנות במידת הצורך להתייעצות או לקבלת טופס תביעה. במסגרת בית החולים ניתן לקבל את הטופס מעובדת סוציאלית במחלקת האשפוז. במסגרת הקהילה, רק לאחר הגשת הטפסים ניתן לקבל 6 שעות שבועיות טרום סיעוד מחברות הסיעוד, במימון חברות הסיעוד (עד לקבלת ההחלטה בביטוח לאומי) לטיפול בבית הגמלאי למטופל המרותק לביתו או למטופל המשתחרר מבית החולים.

לאחר משלוח הטפסים, יתואם ביקור של נציג מביטוח לאומי לביצוע הערכת התלות.

איזה מסמכים צריך להגיש?

(מתוך אתר ביטוח לאומי https://www.btl.gov.il/benefits/Long_Term_Care/Pages/

 • טופס תביעה לגמלת סיעוד – אם אתה מתגורר בבית אבות או במוסד על הנהלת המקום למלא את סעיף 9 בטופס התביעה.
 • מסמכים רפואיים עדכניים – תדפיס מידע רפואי הכולל את תמצית התיק הרפואי, אבחנות, טיפולים ותרופות, או סיכום אשפוז שהתקיים ב-3 חודשים האחרונים.
 • אישורי הכנסות – אישורים על ההכנסות שלך ושל בת זוגך (למעט קצבאות ביטוח לאומי ואישורי רנטה או כל קצבה לניצולי שואה ונרדפי הנאצים), עבור שלושה חודשים מתוך ארבעת החודשים האחרונים.
 • ייפוי כוח- אם מגיש התביעה והחתום עליה הוא אפוטרופוס ולא תובע הקצבה עצמו, יש לצרף לתביעה גם העתק צו אפוטרופוס.
 • תעודת עיוור – עיוור צריך לצרף לתביעה העתק של תעודת העיוור.

אפשר להמיר שעות סיעוד (אצל עו"ס מהרווחה בעירייה) לשירותי סיעוד הכוללים: טיפול אישי בבית, הליכה למרכז יום, מוצרי ספיגה, לחצן מצוקה ושירותי כביסה

מרכז יום לקשיש – מסגרת טיפולית הכוללת הסעות הלוך ושוב, במרכז ניתנת פעילות חברתית, שתי ארוחות וטיפול אישי.

לחצן מצוקה – הינו מכשיר המותקן בבית התושב וניתן לנשיאה על היד ומחובר למוקד חירום שפועל 24 שעות ביממה.

חשוב לדעת: בגיל 90 שנה, קיימת אפשרות לבחור בביצוע הערכה תפקודית על ידי רופא מומחה בגריאטריה במקום על ידי מעריך סיעודי מביטוח לאומי.

את התביעה והמסמכים ניתן לשלוח באחת מהדרכים הבאות:

מילוי טופס תביעה מקוון באתר ושליחתו בצירוף המסמכים הנוספים אונליין.

מילוי טופס תביעה באופן ידני, ושליחתו בצירוף המסמכים הנוספים באמצעות אתר האינטרנט.

הגשת התביעה והמסמכים בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף לפי מקום המגורים.

ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי: מטופל /בן משפחה שאינו מרוצה מהחלטת המוסד לביטוח לאומי בנוגע לשעות מטפלת שבועית שאושרה לו או שבקשתו נדחתה, רשאי להגיש ערעור לוועדת עררים בתוך 90 יום מיום שהתקבל מכתב ההחלטה.

את הערר יש להגיש בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים של המטופל. במידה וגם החלטת וועדת עררים לא לשביעות רצונם, ניתן לערער על ההחלטה בפני בית הדין האזורי לעבודה בתוך 90 יום מיום שהתקבל מכתב ההחלטה.

הכנסה: הגמלה ניתנת למי שהכנסתו נמוכה מסכומים שמתעדכנים כל חודש באתר ביטוח לאומי www.btl.gov.il

גמלה קצרת מועד:  קשיש המאושפז בבית החולים שלא קיבל חוק סיעוד לפני האשפוז, והתפתחה מגבלה חדשה או זמנית בתפקוד, ניתן לקבל זכאות ל- 60 יום החל מיום הגשת התביעה (זהו תהליך מזורז בבי"ח בלבד עליו מקבלים אישור לגמלת סיעוד תוך 5 ימים). את התביעה מגישה עובדת סוציאלית מבית החולים בצרוף המלצה ומכתב סיכום ביניים מבית החולים בחתימת רופא.מקורות:

קישור קבוע למאמר הזה: http://www.hibukravdori.co.il/?page_id=646

8 תגובות

דלגו לטופס מילוי התגובה

 1. רותם

  תוכלו לפרט על פרוצדורה של
  טרום סיעוד?

  1. shula

   תודה רבה שפנית אלי,
   במקרים בהם קיים צורך בקבלת טיפול וסיוע מידי ודחוף לזקן הסובל מירידה בתפקוד, ניתן לקבל שירות טרום סיעוד ללא תשלום מחברות סיעוד. על פי שיקול הדעת המקצועי של אנשי הצוות בחברת הסיעוד.
   מדובר בד"כ ב-6 שעות שבועיות ללא תשלום.
   שרות זה מעניק טיפול סיעודי בזמן ההמתנה לקבלת/דחיית הזכאות לחוק סיעוד שהוגשה למוסד לביטוח לאומי.
   במידה ולא נמצא זכאי, חברות הסיעוד סופגות את העלויות של המטפל/ת.
   התהליך: לאחר מילוי טופס תביעה לגמלת סיעוד, ומסירתו לפקיד התביעות בסניף המוסד לביטוח לאומי, את יכולה לפנות לאחת מחברות הסיעוד במקום מגורי הזקן/נה ולבקש מהם שעות טרום סיעוד, ואז חברת הסיעוד תשלח נציגה מטעמה, בד"כ עובדת סוציאלית להערכה כדי לאשר את שעות טרום הסיעוד.
   אני ממליצה: להגיש את טופס התביעה לביטוח לאומי דרך חברת הסיעוד!
   שולה

   1. רותם

    תודה רבה!
    זה עוזר ותומך ומועיל 🙂

    1. shula

     אשמח לתמוך ולעזור בכל שאלה

    2. רותם

     זה דיי מהמם שחברות הסיעוד סופגות ולא המשפחה.
     עכשיו רק צריך לעבור את כל הביורוקרטיות של זכאות
     גמלת סיעוד
     …. מתיש!

 2. יוני

  טרום סיעוד הוא שירות חשוב שצריך לתת

 3. יוני

  מבחן תלות קובע את זכאות גמלת סיעוד

 4. יוני

  גמלת סיעוד מיועדת לגמלאי שעבר מבחן תלות

להגיב על רותם לבטל

האימייל לא יוצג באתר.

אתם יכולים להשתמש באפשרויות ותגי ה-HTMLהבאים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

code